lørdag, mai 09, 2009

Satsing på levedyktige kommuner


Fagforbundet i Vestfold har tatt initiativ til å jobbe for at kommunane skal få gode rammevilkår. Gjennom "epostopprop" direkte til statsrådene Stoltenberg, Halvorsen, Kleppa og Brustad som vektlegg at ein seier nei til kutt i kommunane og ja til satsing på næringsliv og landbruk.

Det finst ein heilt enkel "kur" for å få dette til: Stem Senterpartiet!

Ingen kommentarer: