fredag, november 28, 2008

Kompensasjon

Eg likar ikkje særskriving, og eg likar betre å lage nye ord beståande av 3 i staden for å lage dei til ei setning på 5 - heller feministteoriperspektiv enn "perspektiv frå ein feministisk teori". Men det må jo bety at eg må skrive shitloads mykje meir enn alle andre? For der andre skriv 5 ord, skriv eg eitt - og vel dei å skrive feministteoriperspektiv, skriv dei jo ofte feminist teori perspektiv. Og om dette gjeld kvart 3 ord - kor mykje meir er det ikkje eg må skrive i oppgåvene mine for å fylle dei opp?! Arg, ass.

Å vere språknerd er med andre ord ganske dust.

Ingen kommentarer: