onsdag, februar 04, 2009

Gratulerer Rabab!

Foto: www.vest-sahara.no


Studentenes Fredspris blei offentleggjort i dag - og prisvinnaren er Elkouria ”Rabab” Amidane. Den 23 år gamle studenten er kanskje ein av dei sterkaste stemmane i den vest-saharavinske frigjeringskampen. Ho driv kampen fram på mange fronter - heime i Vest-Sahara og ute i verda. Ho publiserer valden frigjeringskjemparane blir utsett for av marokkansk politi på youtube, og ho møter verdensleiarar - og grasrota. Ho blir utsett for heilt ekstreme trusler, men står rakrygga.

Eg har treft Rabab nokre gonger, og mitt første møte med Rabab er eit av dei sterkaste møtene i mitt liv. Både fordi denne vevre jenta fortel så levande, er så til stades - og fordi ho har ei vanvittig utstråling og ei ekstremt sterk historie.

Ingen kommentarer: