fredag, februar 20, 2009

Og den teologiske tilknytninga er?!


Eg held eigentleg på å skrive masteroppgaveskisse. Eigentleg. Men så var det mykje artigare å ta kvisser og slik.

Og sidan eg har fått spørsmål om kva mitt teologiske verdsbilete eigentleg er, fann eg ut at ein kviss om emnet kanskje kunne hjelpe. Og den som måtte fundere på korleis eg er samansett, kan jo få svaret her, kanskje.

Kvissen kan du sjølv ta her, forresten.You Scored as Emergent/Postmodern

You are Emergent/Postmodern in your theology. You feel alienated from older forms of church, you don't think they connect to modern culture very well. No one knows the whole truth about God, and we have much to learn from each other, and so learning takes place in dialogue. Evangelism should take place in relationships rather than through crusades and altar-calls. People are interested in spirituality and want to ask questions, so the church should help them to do this.

Emergent/Postmodern

82%
Classical Liberal

79%
Modern Liberal

68%
Neo orthodox

64%
Evangelical Holiness/Wesleyan

64%
Charismatic/Pentecostal

43%
Reformed Evangelical

36%
Roman Catholic

32%
Fundamentalist

4%

Ingen kommentarer: