torsdag, januar 15, 2009

Og kvar ei gong du seier vi..

Eg rett og slett berre elsker denne songen her - med unnatak av akkurat den eine lina der ho på død og liv skal gjere ei kobling til John Lennon. Men sidan Noa ellers er så bra, er ho tilgitt.

Denne songen er spesielt passande i desse dagar, og kanskje spesielt fordi Noa er israelsk jøde - og aktiv både i den israelske fredsrørsla og ein av dei israelsk-palestinske samarbeidsorganane. Eit godt førebilete, med andre ord.

Ingen kommentarer: