torsdag, juni 10, 2010

Interkulturell kommunikasjon

Som eit apropos til seinare tiders debatt kring obligatorisk 2. framandspråk, eller som eit apropos til ingen verdens ting:

ENJOY!


---
For Bitter or Worse. Anouk. For Bitter or Worse 2009

Ingen kommentarer: